DRAGANA

Bust: 85cm  / Waist: 63cm / Hips: 93cm / Eyes: Black / Hair: Black / Size: S