BECOME A MODEL

Application form

  I agree to transfer to Chance Model Management solely, absolute and irrevocable right and permission to dispose of and use, without financial and any other compensation of my photographs and fragments, which I delivered in person or by mail, or made in the organization of Chance Model Management for the purpose of illustration, promotion and advertising (as well as using the name and surname of the model in relation to the above) due to the Law on Personal Data Protection which will include the publishing, discovery and transfer of photographs and video content without any restrictions , especially regarding the territory, time, type of media and advertising medium.

  I release the responsibility of "Chance Model Management" in connection with all the claims and requirements that may arise from the use of photographs, such as, for example, claims that photographs of the offending content and constitute a violation of someone's privacy.

  Under full material and criminal responsibility and without compulsion, I confirm that I do not have contractual restrictions with other legal entities regarding the use of photographs I submit to the agency for contracting my engagement and my personal promotion.
  This consent and this authorization relieves legal representatives, licensed entities and persons designated by Chance Model Management with a business unit in Belgrade, ul. Pivljanina Baje 23-A, Dedinje.

  I read the above and I fully understand this document.

  Saglasan/saglasna sam da na Chance Model Management prenesem isključivo, apsolutno i nepovratno pravo i odobrenje da raspolaže i koristi, bez finansijske i bilo koje druge nadoknade moje fotografije i njihove fragmente, koje sam dostavio/dostavila lično ili putem pošte, odnosno napravila u organizaciji Chance Model Management-a u svrhu ilustrovanja, promocije i reklamiranja (kao i da koristi ime i prezime manekena u vezi sa navedenim) u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti što će uključivati i objavu, otkrivanje i prenošenje fotografija i video sadržaja bez ikakvih ograničenja, a posebno po pitanju teritorije, vremena, vrste medija i oglasnog sredstva.

  Ovim putem oslobađam odgovornosti " Chance Model Management”, u vezi sa svim tvrdnjama i zahtevima koji mogu da proisteknu iz upotrebe fotografija, kao što su, na primer, tvrdnje da su fotografije pogrdnog sadržaja i da predstavljaju narušavanje nečije privatnosti.

  Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću i bez prisile potvrđujem da nemam ugovornih ograničenja sa drugim pravnim licima u pogledu upotrebe fotografija koje dostavljam agenciji radi ugovaranja mojih angažovanja i moje lične promocije. Ova saglasnost i ovo ovlašćenje oslobađa od odgovornosti pravne zastupnike, licencirane subjekte i imenovana lica koja Chance Model Management sa poslovnom jedinicom u Beogradu, ul.Pivljanina Baje 23-A, Dedinje, odredi.

  Pročitao sam gore navedeno i u potpunosti mi je jasan ovaj dokument. Potvrđujem da pristajem na gore navedene uslove.  Pravo na učešće imaju momci i devojke uzrasta od 15-23 godine, za devojke minimalne visine 172 cm, za momke minimalne visine 183cm.

  Ukoliko niste u mogucnosti da posaljete prijavu putem PC , otvorili smo mogućnost slanja prijave direktno putem e-mail adrese: casting@chancemodelmanagement.com – pošaljite 4 fotografije- 2 fotografije lica bez šminke i 2 fotografije cele figure, kao i svoje podatke : Ime i prezime, datum rodjenja, visinu i kontakt telefon . Za maloletna lica obavezan i kontakt jednog od roditelja! 

  Lica koja su prošla  kasting u roku od 3 radna dana obaveštavamo o pozitivnom odgovoru. Lica koja nisu prošla online kasting zbog velikog broja prijava ne obaveštavamo o rezultatu.